Studier for tillitsvalgte i 2017

Finansforbundet deler ut 250 000 kroner til tillitsvalgte i Finansforbundet som søker støtte til kompetansehevende utdanning.
3. februar 2017/av adminwp

Å være tillitsvalgt

For å lykkes i rollen som tillitsvalgt er det mye å tenke på. Her finner du tre filmer som viser viktige sider ved det å være tillitsvalgt.
1. februar 2017/av Samuel Haugum

Likestilling og diskriminering

Som tillitsvalgt og/eller verneombud er det viktig at du arbeider for å hindre forskjellsbehandling av ansatte i bedrift.
17. januar 2017/av Samuel Haugum

Kompetansearbeid i bedrift

En av de oppgavene vi tror blir svært viktig å jobbe med fremover, er å sikre at våre medlemmer har relevant kompetanse.
29. august 2016/av adminwp

Oppsigelse

I denne filmen introduserer vi deg for viktige sider ved tillitsvalgtes rolle ved oppsigelser som skyldes arbeidstakers forhold.
25. august 2016/av adminwp

Årsmøte

I en organisasjon som vår, der medlemmene skal ha innflytelse og informasjon, er årsmøte en årlig, viktig arena.
15. august 2016/av adminwp

Inntredelsessamtale

Når du er helt ny som tillitsvalgt, er det viktig å avklare de forventningene dine medlemmer og kolleger har til deg.
15. august 2016/av adminwp

Valgkomitéarbeid

At valgkomitéarbeid er et viktig arbeid er mer enn en klisje. Hvem som blir tillitsvalgt er med på å påvirke hvordan det jobbes, hvilken kompetanse man har tilgang til og relasjonene som bygges.
22. juni 2016/av adminwp

Arbeidsgivers styringsrett

Styringsretten er underlagt en rekke begrensninger gjennom lovverket, tariffavtalene og den individuelle arbeidsavtale.
12. mai 2016/av adminwp

Lovspeilet

Finansforbundets Lovspeil er en liten folder med oversikt over lover, forskrifter og tariffavtaler knyttet til sentrale temaer for deg som er tillitsvalgt.
16. februar 2016/av adminwp

Lokal lønnsvekst

Som tillitsvalgt kan du oppleve at du har behov for å regne på lønn og lønnsvekst lokalt. Ett spesialsydd excelark og instruksjonsfilmer finner du her.
10. februar 2016/av adminwp

Lønn

Alle er opptatt av lønn og lønnsutvikling. Setter du deg inn i dette fagområdet vil du kunne bidra til å gjøre en forskjell for våre medlemmer.
10. februar 2016/av adminwp

Ansettelser

Ansettelse av nye medarbeidere er en av de viktigste beslutninger som tas i din bedrift. Alt du ønsker å vite om dette tema finner du her.
10. februar 2016/av adminwp

Arbeidstid

Den tiden på døgnet du står til arbeidsgivers disposisjon utgjør en stor del av ditt liv. Viktige forhold knyttet til dette finner du her.
10. februar 2016/av adminwp