Robotisering

Robotiseringsteknologien utvikler seg hurtig, og en stor del av teknologien kan kjøpes som hyllevare og kan dermed endre bedriften din svært raskt.
12. mai 2017/av Samuel Haugum

Ansatterepresentasjon i bedriftens styre

Å ta på seg et styreverv er spennende. Det gir innflytelse og påvirkningsmuligheter på en annen måte enn du har som tillitsvalgt. Du får kunnskap om bedriften, om strategi, økonomi og generelt styrearbeid.
7. april 2017/av Samuel Haugum

Målinger

Mange arbeidsgivere benytter seg av målesystemer og dette har stor innvirkning på arbeidshverdagen til våre medlemmer.
9. mars 2017/av Samuel Haugum

Arbeidsmetodikk

Det er viktig å arbeide systematisk og effektivt som tillitsvalgt. Her finner du tips til hvordan du kan strukturere arbeidet ditt.
9. februar 2017/av Samuel Haugum

Studier for tillitsvalgte i 2017

Finansforbundet deler ut 250 000 kroner til tillitsvalgte i Finansforbundet som søker støtte til kompetansehevende utdanning.
3. februar 2017/av adminwp

Å være tillitsvalgt

For å lykkes i rollen som tillitsvalgt er det mye å tenke på. Her finner du tre filmer som viser viktige sider ved det å være tillitsvalgt.
1. februar 2017/av Samuel Haugum

Likestilling og diskriminering

Som tillitsvalgt og/eller verneombud er det viktig at du arbeider for å hindre forskjellsbehandling av ansatte i bedrift.
17. januar 2017/av Samuel Haugum

Kompetansearbeid i bedrift

En av de oppgavene vi tror blir svært viktig å jobbe med fremover, er å sikre at våre medlemmer har relevant kompetanse.
29. august 2016/av adminwp

Oppsigelse

I denne filmen introduserer vi deg for viktige sider ved tillitsvalgtes rolle ved oppsigelser som skyldes arbeidstakers forhold.
25. august 2016/av adminwp

Årsmøte

I en organisasjon som vår, der medlemmene skal ha innflytelse og informasjon, er årsmøte en årlig, viktig arena.
15. august 2016/av adminwp

Inntredelsessamtale

Når du er helt ny som tillitsvalgt, er det viktig å avklare de forventningene dine medlemmer og kolleger har til deg.
15. august 2016/av adminwp

Valgkomitéarbeid

Valg er viktig. Hvem som blir tillitsvalgt er med på å påvirke hvordan det jobbes, hvilken kompetanse man har tilgang til og relasjonene som bygges.
22. juni 2016/av adminwp

Arbeidsgivers styringsrett

Styringsretten er underlagt en rekke begrensninger gjennom lovverket, tariffavtalene og den individuelle arbeidsavtale.
12. mai 2016/av adminwp

Lovspeilet

Finansforbundets Lovspeil er en liten folder med oversikt over lover, forskrifter og tariffavtaler knyttet til sentrale temaer for deg som er tillitsvalgt.
16. februar 2016/av adminwp

Lokal lønnsvekst

Som tillitsvalgt kan du oppleve at du har behov for å regne på lønn og lønnsvekst lokalt. Ett spesialsydd excelark og instruksjonsfilmer finner du her.
10. februar 2016/av adminwp
Lønn

Lønn

Alle er opptatt av lønn og lønnsutvikling. Setter du deg inn i dette fagområdet vil du kunne bidra til å gjøre en forskjell for våre medlemmer.
10. februar 2016/av adminwp

Ansettelser

Ansettelse av nye medarbeidere er en av de viktigste beslutninger som tas i din bedrift. Alt du ønsker å vite om dette tema finner du her.
10. februar 2016/av adminwp

Arbeidstid

Den tiden på døgnet du står til arbeidsgivers disposisjon utgjør en stor del av ditt liv. Viktige forhold knyttet til dette finner du her.
10. februar 2016/av adminwp